Startsida   Målningar   Litografier   CV   Egen text   Skrivet   Recensioner   Kontakt   Aktuell Utställning
LARS GRANDIN
f. 1942 i Edsbro.
Konsthögskolan Stockholm 1965-70.
Lärare i måleri vid Valands konsthögskola i Göteborg 1978-83.
Ledamot av Konstakademien 2000.

Separatutställningar i urval:
Galleri Mejan, Stockholm 1973.
Konstnärsbolaget, Stockholm 1977.
Galleri 1 Göteborg, 1986.
Thielska Galleriet, Stockholm 1984.
Thielska Galleriet, Stockholm 1993.
Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm 1999.
Konstakademien, Galleri Väst, Stockholm 2006.

Samlingsutställningar i urval:
Unga Tecknare, Nationalmuseum, Stockholm 1968-75.
Konstakademien, ”15 Unga målare”, SAK 1971.
Thielska Galleriet, ”Ny svensk konst”, 1981.
Albertina Graphische Sammlung i Wien, NUNSKU, 1984
Liljewalchs,”Vattenlandskap“, 1990-91.
Thielska Galleriet, Stockholm 2006 - 2007

Representerad:
Nationalmuseum, Stockholm.
Moderna Muséet, Stockholm.
Statens Porträttsamling, Gripsholms slott.

Offentlig utsmyckning:
Karlbergs Slott, Stockholm.

Litteratur:
Rune Jansson ”Om Lars Grandin”; Artes nr 4 1977.
Ulf Linde ”Presentationer”; Natur och Kultur, 1999.
Kurt Tärnlund ”Minnets eskapader och upplevelsens
svekfullhet”; Artes nr 1 2004.